22 maj 2008

Elva självemotsägande skrivregler

Pelle Ledin, professor i svenska vid Örebro, skriver om skrivregler. Sånt där som vi fått lära oss en gång och som en del av oss fortfarande tror är sanning. Han är klok Pelle. Och rolig. Läs mer av honom på bloggen På svenska.

 1. Undvik, så långt möjligt, inskott
 2. Substantiveringar gör texten abstrakt och ogripbar
 3. Undvik satsradningar, du måste sätta punkt
 4. Objektsformen är dem (och inte de ) – särskilt viktigt att komma ihåg för de som skriver professionellt
 5. Använd stvavningsprogram, så att du slpiper onödiga fel
 6. Passiver bör undvikas
 7. Precis innan semestern stötte jag på en student som inte fattade att innan är en subjunktion och före en preposition
 8. Brott mot subjektsregeln undviks genom att studera Erik Wellanders klassiker Riktig svenska
 9. Inga meningsfragment
 10. Sist men inte minst: undvik klyschor!
 11. Och börja inte en mening med och

16 maj 2008

Spännande väntan, spännande läsning

Jag gillar inte kedjebrev. Låt detta vara sagt från början, jag skickar sällan vidare lustiga mejl, skriver så gott som aldrig på upprop via e-post och har aldrig pokat någon på fejsbook (vilket möjligen har att göra med att jag först igår öppnade ett konto där). (Vad betyder för övrigt att man pokar någon?)

Men. Jag gillar böcker. Väldigt mycket. Gillar att ha dem och gillar att läsa dem. Så nu har jag fått och skickat vidare ett kedjebrev om pocketböcker. ”Du bör få 36 böcker” står det i brevet. Vi får väl se. Jag återkommer med rapport om resultatet.

12 maj 2008

Språkets utveckling

Det har hänt en del med språket sen vikingatiden. Lyssna på utbildningsradions viking och se om du förstår vad han säger.

08 maj 2008

Språkvetare och jurister är bäst tillsammans!

Visst är det så det måste gå till. Experter arbetar tillsammans för att nå ett gemensamt mål. Som språkvetarna och juristerna på Försäkringskassan gjort när de tagit fram skrivregler för sina beslut. Det blev de belönade för tidigare i dag när de mottog Klarspråkskristallen. Hurra för dem!

Juryns motivering lyder:
”Det nära och prestigelösa samarbetet mellan jurister och språkvårdare är föredömligt och har lett fram till pedagogiska och genomtänkta riktlinjer. Dessa ger en bra grund för det fortsatta arbetet med Försäkringskassans beslut.”

Receptet för begripliga beslut? Jo, det är bland annat att
• skriva beslutet först
• tilltala läsaren (med du)
• motivera beslutet
• rensa bort svårbegripliga fackuttryck
• skriva kortare meningar
• rensa bort sådant som inte är väsentligt i ärendet (vilket kortade ner innehållet från 3–4 sidor till 1).

Bra!