19 mars 2008

Svenska kan bli huvudspråk i Sverige

I går lade regeringens utredare fram ett förslag om en ny språklag. Förslaget säger i korthet att:

  • svenska är huvudspråk i Sverige och att alla som bor i Sverige ska ha tillgång till svenskan och kunna använda svenska inom alla samhällsområden
  • språket i den offentliga verksamheten ska vara klar och begriplig svenska (eller något av minoritetsspråken alternativt det svenska teckenspråket)
  • myndigheter är ansvariga för att ta fram och bruka god svensk terminologi inom sina fackområden
  • svenska är Sveriges officiella språk även i internationella sammanhang
  • alla som bor i Sverige ska ges möjlighet att lära sej och använda svenska, liksom alla som har andra modersmål ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.
Sedan tidigare har vi fem minoritetsspråk i Sverige; nu kan svenskan få huvudspråksstatus. I praktiken borde det innebära att all offentlig text ska vara skriven på god och begriplig svenska (vilket inte är någon nyhet, det har varit lagstadgat sedan Hedenhös). Det borde göra det möjligt att göra akademisk karriär på svenska eller i alla fall få skriva uppsatser och avhandlingar på svenska. Det tvingar politiker och andra som arbetar inom organisationen EU att tala på svenska och använda tolk. I förslaget finns en hel del kryphål och inga sanktioner, vilket kan gör att den blir rätt tam. Å andra sidan kanske det är bra och gör den genomförbar.

Språkrådets chef Olle Josephson är glad över förslaget. ”Det är nödvändigt att lagstifta om svenskan som huvudspråk och samhällets gemensamma språk” säger han i Språkrådets pressmeddelande. ”Annars kan engelskan bli allenarådande inom centrala områden som forskning och högre utbildning.”

Det som slår mej när jag går runt bland bloggar och webbplatser som skrivit om förslaget är alla engagerade kommenterar. De verkar komma från alla håll. ”Bäst vore om alla talade samma språk” är en vanlig hållning som betyder att alla ska speaka Englisch. ”Folk i Sverige kan inte Svenska (sic!) längre” hörs ofta, som en uppmuntran till förslaget i tron om att lagen kommer att upphäva alla särskrivningar. ”Alla bör få prata det språk de vill”, ja, det var ju just det. ”Det blir Sovjet om alla ska tala det lagbestämda språket” Eh?

Jag länkar till Akvileja som jag tycker resonerar klokt om språklagen och svenskans användning.

Och påminner om gamla Språknämndens kampanj på 1980-talet ”Heja svenska språket”.

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: