06 juni 2006

Ung, ilsken medarbetare hörs i bakgrunden

Nu har hon gjort det! Ammat sitt barn under affärssamtal, det förut otänkbara. Dessutom var det en trilskande liten sessa som fick mat, och som inte alls gillade att mamman hade fokus på annat. En sessa som till slut skrek i högan sky när mamman försökte trösta och lugna henne samtidigt som den eventuella kunden i andra ändan av telefonlinjen fortsatte sitt prat om kursbehov. Mamman tackade sin lyckliga stjärna för att hon var så rutinerad som företagare att hon inte behöver fundera på upplägg och priser utan med ryggmärgen kunde berätta för den eventuella kunden hur allt skulle gå till. Och den eventuella kunden måste å sin sida varit så van vid små, ledsna barn att hon inte blev stressad av samtalet. Däremot hade hon inte tid att prata någon annan gång än just nu - men kunde snabbt fatta beslut. Två minuter senare var hon inte längre någon eventuell kund; hon var en riktig kund som mamman skulle hålla kurs hos ett par veckor senare.

Inga kommentarer: